Ten przepiękny motyl - pokłonnik osinowiec często mylony jest z innym motylem - rusałką kratkowcem.

POKŁONNIK OSINOWIEC

POKŁONNIK OSINOWIEC

 

Pokłonnik osinowiec, niekiedy zwany także pokłonnikiem osińcem jest okazałym motylem, osiągającym rozpiętość skrzydeł do około dziewięćdziesięciu centymetrów. Oznacza to, że jest od wspomnianego, mylonego z nim kratkowca dużo większy. Rusałka kratkowiec osiąga co najwyżej rozpiętość skrzydeł do czterdziestu milimetrów, przy czym najmniejsze pokłonniki osinowce nie mają mniej rozpiętości aniżeli milimetrów sześćdziesiąt.

RUSAŁKA KRATKOWIEC

RUSAŁKA KRATKOWIEC

 

Różnica też jest w rysunku na skrzydłach, gdzie właśnie rysunek na tylnej parze skrzydeł wielu wprowadza w błąd. Wspomniałem o tym przy opowieści o rusałce kratkowcu, ale pokrótce przypomnę. Biała wstęga u pokłonnika osinowca jest węższa od strony odwłoka i rozszerza się ku zewnętrznej stronie skrzydła, natomiast u osinowca jest dokładnie odwrotnie, zwłaszcza u samca. U samicy pokłonnika wstęga ta może być mniej więcej równomiernej szerokości. 

Kolejną różnicą jest brak prążkowania odwłoka u pokłonnika osinowca, gdzie takie prążkowanie u rusałki kratkowca jest zawsze bardzo wyraźne.

Autor: Artur Hampel