Czernidłak kołpakowaty jest pospolitym grzybem, którego młode owocniki są jadalne i przez niektórych wysoko cenione ze względu na walory smakowe. Obecnie można go spotkać wzdłuż leśnych dróg, gdzie często tworzy grupy liczące nawet kilkadziesiąt osobników. 

Cechą charakterystyczną owocników, podobnie jak pozostałych czernidłaków, jest jego szybki rozpad kapeluszy trwający nawet jeden dzień. Obraz rozkładu wygląda tak jakby grzyb roztapiał się pod wpływem temperatury, zamieniając się w smoliście czarną ciecz. Takie zjawisko określane jest mianem autolizy, a jego przebieg możecie prześledzić na zdjęciach.

Czernidłaka kołpakowatego można pomylić z równie częstym i występującym w zbliżonych warunkach czernidłakiem pospolitym, który także może być jadalny, jednak w połączeniu z alkoholem staje się trujący. Dzieje się tak, gdyż zawiera związki chemiczne reagujące z alkoholem, zmieniając swoje właściwości na silnie toksyczne dla organizmu człowieka.