Obrzędy i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia na Podlasiu są bardzo niejednolite, poprzetykane wierzeniami ludowymi, a także wyznaniem katolickim i prawosławnym. 

U katolików okres Bożego Narodzenia poprzedza Adwent, natomiast u prawosławnych - Post Filipowy. To okresy, które mają przygotować duszę i ciało do przyjścia na świat Dzieciątka Bożego. Niegdyś przestrzegano dość ścisłych zasad postów, lecz z czasem zmniejszyła się ich restrykcyjność. 

Dzień Wigilii obchodzony jest w dwóch terminach - 24. grudnia, a w cerkwiach 6. stycznia. Wigilia katolicka przypada na okres, gdy nasi słowiańscy przodkowie czcili Słońce, symbolicznie określające poszczególne etapy życia człowieka. Od 21. grudnia, dnia przesilenia zimowego, świecące coraz wyżej Słońce zwiastuje narodziny nowego życia.