Moglibyśmy się długo wpatrywać w beztroskę wilczej zabawy. Płynie z niej jednak nie tylko przyjemność ale i nauka. Zapasy dzikich zwierząt nakazują silniejszemu miarkować swoją siłę. Słabszy zaś nie może sprowokować przeciwnika i w porę okazać gest poddania. Dokazując, nawet w zabawie nie tracą czujności. Przystają nasłuchując nocnych odgłosów puszczy.