Rudziki lubią miejsca, w których żerują zwierzęta ryjące, czy grzebiące w ziemi, jak choćby dziki. Jeśli dołączymy do tego odpowiednie warunki, czyli las pełen obfitego podszytu, wykrotów, zmurszałych pni po wyrębie, to będzie stanowiło dla rudzików idealne miejsce żerowania, a dla nas wypatrywania i obserwacji. Częściej wprawdzie spotkamy w takich miejscach strzyżyka, ale warto uzbroić się w cierpliwość. Rudzik także powinien się pokazać.  Warto czekać, warto wypatrywać, gdyż rudziki to wdzięczny obiekt obserwacji. Dzięki wytrwałości z pewnością będziecie mogli odkryć wiele zachowań tego interesującego ptaka. 

Autor: Artur Hampel