Pamiętacie ostatnią wizytę nad stawem krogulca? Tym razem nawet najdrobniejsze ptactwo może  czuć się bezpieczne. Ataki rybołowa, mimo że następują zupełnie niespodziewanie, mają na celu wyłącznie ryby. Trzeba przyznać, że jego pionowy lot ku zdobyczy jest zawsze niesamowitym widowiskiem.

Puszcza Białowieska może nie oferuje rybołowom imponującej bazy pokarmowej, ale zapewnia z kolei idealne warunki do gniazdowania. Gniazda mogą być oddalone od miejsca polowania nawet o kilka kilometrów. A zakładane są na wysokich sosnach, najlepiej o spłaszczonych koronach, tak aby zbudowana platforma miała dobry dostęp od góry. Innym chętnie wybieranym do gniazdowania miejscem są wiekowe, kilkusetletnie świerki. 

W ostatnich latach liczebność rybołowów dramatycznie spadała. Do tego stanu przyczyniła się nie tylko utrata miejsc lęgowych, ale także nielegalny odstrzał rybołowów na stawach hodowlanych.