„Chodźcie tu tchórze!” - zdawał się ryczeć bohater dzisiejszego spotkania. Mimo całorocznych przyjaźni i wspólnego bytowania w chmarze, każdy samiec w czasie rykowiska staje się konkurentem w miłosnych szrankach. Wspólne ćwiczenia i dawne zabawy, praca nad refleksem, siłą i techniką zadawania ciosów, teraz służą do poważnych rozstrzygnięć - kto stanie się bykiem stadnym, czyli takim, który posiada chmarę łań. Być może na początku będzie, to jedna lub dwie samice, ale już w następnych latach… kto wie?