Nad puszczańskimi zbiornikami wodnymi można obserwować wiele ptaków wodnych. Najczęściej goszczą tu kaczki krzyżówki, bekasy kszyki, brodźce. Systematycznie żerują czaple siwe. Dużą niespodzianką była wizyta pięknej czapli białej. Gdy z gracją baletnicy wylądowała na stawie, kaczki czym prędzej oddaliły się na drugą część zbiornika. Niedługo jednak trwało królowanie czapli. Wkrótce całe towarzystwo zerwało się do lotu spłoszone przez człowieka.