Dźwięk pił, rytmiczne uderzenia dłut i dobiegający zapach drewna oznaczają, że już rozpoczął się "XVII Plener rzeźby w drewnie Hajnówka 2019”. „Tajemnicza Puszcza Białowieska - wspólne dziedzictwo Słowiańszczyzny” - to temat przewodni spotkania. Temat sięgający daleko w przeszłość, gdzie wyobraźnia i praktyki ludzi zamieszkujących niegdyś te ziemie, stykały się z bóstwami ukrytymi w świętych gajach, poprzez dzieje świętych zapisanych w tradycji chrześcijańskiej, aż do czasów teraźniejszych.

 

Międzynarodowy plener rozpoczął się 5 sierpnia, a zakończy się po dwudziestu dniach oficjalnym wernisażem. Artyści to wspaniali, otwarci ludzie: Stanisław Ostaszewski z Białegostoku, Daniel Lipian-Kaniuk z Lublina, Wiktor Kabac, Jerzy Iwacik i Stanisław Żywolewski z Hajnówki oraz Mikołaj Sklar z Grodna. 

Wykonane rzeźby zostaną umieszczone w Puszczy Białowieskiej, odnosząc się do historii, tradycji i kultury tych terenów, opowiadając o szczególnej więzi człowieka z przyrodą. 

Utworzony szlak będzie integralną częścią uroczystych obchodów spotkania „Tydzień UNESCO”.