Letni skwar dokucza wszystkim. Zwłaszcza teraz, w czasie upałów dostęp do wody jest niezwykle ważny. Stado doskonale zna teren i wie gdzie można zaspokoić pragnienie, przemieszcza się po puszczy także z myślą o dostępie do wodopoju.