Ależ on dostojny, wręcz majestatyczny w tym swoim powolnym człap, człap. Nie człapie zresztą na darmo. Woda, to jego główne miejsce żerowania. Wyliczono, że aż 60 procent pokarmu bociana czarnego stanowią ryby. Do tego ślimaki, płazy, małe ssaki oraz pisklęta. Bociany potrafią dla swoich polowań wykorzystać przechodzące stado żubrów. Spodziewają się, że żubr wypłoszy z trawy małe zwierzątka, a zając, nornica i mysz staną się wówczas łatwym łupem. 

Hajstry nie zbierają się przed odlotem w sejmiki, jak popularne bociany białe. Policzenie ich wymaga zatem większego wysiłku i zachodu.