Żuraw z właściwą sobie energią penetruje teren w poszukiwaniu pożywienia. Przystaje, podbiegnie, za chwilę znów obserwuje teren i nasłuchuje. Nie jest tu po raz pierwszy, doskonale zna okolicę. Może gdzieś w pobliżu ma gniazdo? Obserwowany teren - mokradła, to dla żurawia idealne miejsce do zasiedlenia. Jeszcze przed kilku laty ptak bardzo skryty, żyjący w odludnych, niedostępnych miejscach. Obecnie, choć wciąż bardzo nieufny, to kolonizuje obszary coraz bliżej ludzi.