Maj i czerwiec to miesiące, w których na chwilę rozpada się nawet liczna niekiedy społeczność chmar. Łanie szukają miejsc odosobnienia, w których wydadzą na świat młode. Odpędzane są nawet ich dzieci z poprzednich lat. Dla młodych byczków, to doskonały czas by zapoznać się bliżej z grupą rówieśniczą, nabrać trochę odwagi i samodzielności. Niektóre z młodych, trochę zdezorientowane samotnie kręcą się na obrzeżach rewiru mamy. Nie każdy ma tyle samo odwagi. Gdy dojdzie do wycielenia, mama z maleństwem znowu wróci do grupy.