Jeszcze przez sześć dni, do wtorku 21 maja, można składać uwagi do planowanych przez leśników prac na terenie Puszczy Białowieskiej. Działania mają na celu ograniczenie ryzyka pożarowego i ochronę zdrowia mieszkańców i osób poruszających się po szlakach turystycznych.

Otrzymaliśmy już kilka tysięcy listów, ale niestety większość z nich nie odnosi się do zaproponowanych dokumentów - informuje rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. Powtarza się za to pytanie: kiedy cała Puszcza będzie parkiem narodowym. Odpowiedź jest przygotowywana, ale sprawa nie ma nic wspólnego z konsultowaną problematyką.

Osoby zainteresowane Puszczą Białowieską, a szczególnie mieszkańcy, mogą odnosić się do proponowanych działań, zgłaszać swoje uwagi, pytania i propozycje zarówno w formie papierowej jak i drogą elektroniczną na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51 15-424 Białystok

Z dopiskiem:
„Konsultacje społeczne Puszcza Białowieska” lub e-mail: zasoby@bialystok.lasy.gov.pl W temacie dopisujemy „Konsultacje społeczne Puszcza Białowieska”

Szczegółowe informacje o planowanych działaniach, a także treść dokumentów znajdą Państwo tutaj.