Czyżby to kandydat na odyńca spacerował samotnie po lesie? Jak je właściwie od siebie odróżnić? Odyniec to, czy wycinek? Locha, a może przelatka?

Uporządkujmy nieco tę wiedzę! Wycinkiem określamy samca w wieku 3-4 lata; starsze są już odyńcami. Lochą staje się samica po ukończeniu drugiego roku życia. Pamiętajmy jednak, że już ośmiomiesięczne loszki przelatki również biorą udział w huczce (okresie godowym dzików).

Niezależnie, czy jest to odyniec, czy wycinek - samca najprościej rozpoznać po pędzlu. Szukajmy go na linii brzucha. Pędzel stanowi pęk szczeciny, widoczny na worku napletkowym. A jak dodamy do tego oręż (fajki i szable), wówczas wszystko staje się jasne. U osobnika, którego widzimy na zdjęciu, nie da się zaobserwować biologicznych cech świadczących, że jest to samiec. Prawdopodobnie jesteśmy świadkami powrotu zwierzęcia do barłogu. Kluczy, często zatrzymuje się i nasłuchuje. To może świadczyć o płci, gdyż tak ostrożnie zachowują się raczej odyńce i wycinki.