Samotny dzik zwykle oznacza odyńca. Lochy żyją w większej grupie, wraz z innymi samicami sprawują opiekę nad potomstwem. Samce są potężniejsze od samic - ich masa ciała sięga do 190 kg, loch do 140 kg. Odyńce na grzbiecie maja zmierzwioną szczecinę. Włosie o długości 14 cm tworzy w przedniej części charakterystycznego irokeza. Samiec może też przestraszyć pokaźnym orężem. Wygięte do góry kły naprawdę robią wrażenie.