Sarny jeszcze lepiej przystosowują się do zmiennych środowisk niż jeleń szlachetny. Dlatego spotykamy je wszędzie: na terenach otwartych, łąkach, polach uprawnych, lasach liściastych i iglastych, a nawet na obrzeżach miast. Odpowiadają im zarówno tereny górzyste, jak i podmokłe. Jednak właśnie tutaj, na pograniczu lasu i łąk, odnajduje się najlepiej. W mozaikowym środowisku leśnych polan i pól uprawnych sarny znajdą zarówno bezpieczne ostoje jak i bogactwo pokarmu.