Byki jelenia odłączają się od grupy rodzinnej w wieku trzech lat. Zazwyczaj wyszukują sobie towarzystwo innych samców, tworząc grupy o różnym składzie wiekowym. Przyjaźń nie trwa jednak długo. Pod koniec lata jelenie stopniowo odłączają się od grupy. Najpierw najstarsze samce szukają własnych ostoi, do których w czasie rui będą mogły przyciągnąć jak najwięcej łań i których za wszelką cenę będą bronić przed rywalami. Tylko jelenia młodzież, za młoda na rykowisko, będzie biegała między rewirami kochanków, przepędzana z miejsca na miejsce przez nerwowych starszych kolegów.