Na zdjęciu widzimy zaledwie dziesięcioro zwierząt. Największe chmary jeleni potrafią nawet liczyć sto sztuk. Przywództwo w takiej grupie bywa często przypadkowe. Zdarza się, że przewodniczką stada nie zostaje najbardziej doświadczona łania, ale ta, która w sytuacji zagrożenia jako pierwsza zareaguje ucieczką, a reszta podąży w ślad za nią.