Grupa rodzicielska nawet w dużych chmarach, stara się trzymać jak najbliżej. W razie zagrożenia, gdy stado się rozpierzchnie, łania musi czuwać nad bezpieczeństwem młodych. Najbliżej jest oczywiście zeszłoroczne potomstwo nie odstępując matki na krok.