Urodzaj żołędzi wpływa na obfity rozród gryzoni. Te zaś są podstawą wyżywienia lisa. Lisy, za pośrednictwem hormonów, są także w stanie przewidzieć nadprogramową populację leśnej myszy. Dlatego ich liczebność, już przy najbliższym, wiosennym miocie znacznie wzrasta. Niebawem mamy więc szanse, na częste spotkania z rudymi drapieżnikami, a puszczę wypełnią młode niedoliski.