Ważnym elementem porozumiewania się są ciągłe potyczki i sparingi, nic dziwnego że byki z dumą obnoszą się ze swoimi wieńcami. A w jakim wieku są widoczne samce, czy można to ustalić po wielkości poroża. Niestety na budowę wieńca wpływ ma nie tylko wiek, ale przede wszystkim warunki środowiskowe, zasobność paszy w składniki pokarmowe i wiele innych czynników. A widoczne ósmaki, dziesiątaki, dwunastaki, które podsunęły pod obiektyw swoje poroża? Zapewne w trakcie jesiennych godów jeszcze o nich usłyszymy.