Jelenia uważa się za zwierzę preferujące z natury dzienny tryb życia. Dlaczego zatem spotykamy go zazwyczaj już po zmroku? Nocną aktywność wymusiła na nim cywilizacja. Jelenie od wieków przystosowują się do zmieniających się warunków życia. Kiedyś, w okresie zlodowacenia mieszkały w rozległych obszarowo tundrach. Z ogromnymi porożami, nawet do pięćdziesięciu kilogramów. Sam rogacz ważył prawie pół tony - tak wynika z wykopalisk.

Przyjrzyjmy się budowie współczesnego jelenia. Smukła budowa ciała, cienkie badyle, rozłożyste poroże. Czy tak wygląda zwierzę na stałe mieszkające w gęstwinie? Zmiany w klimacie i działalność człowieka sprawiły, że z pięknego stepowego zwierzęcia stał się mieszkańcem lasów. Najpierw mieszkał w lasach łęgowych, ale z czasem z powodu intensyfikacji gospodarki leśnej przeniósł się do borów.