Rosochy to dawna nazwa poroża jelenia. Byk prężący się dumnie, na szeroko rozstawionych badylach nosi wieniec nieregularny. Każda z tyk ma inną liczbę i rozkład odnóg. Tyki wyrastają z guzów w czaszce nazywanych możdżeniami. W przeciwieństwie do poroża, które co roku jest gubione, możdżenie pozostają już na całe życie. Dorodnego jelenia spotykamy w towarzystwie młodszego byka, który zajęty jest wyszukiwaniem pod śniegiem zielonych przysmaków.