Zobaczmy co słychać u męskiej chmary. Niektórzy pochłonięci są jedzeniem, inni już po posiłku rozglądają się, czuwają i nasłuchują. Zimą, główną ostoją jeleni są bory sosnowe. A jeżeli w pobliżu występują także powierzchnie trawiaste: polany, płazowiny, łąki, czy luki w leśnym drzewostanie, to jest to idealny dla jeleni teren. A samo żerowanie? Wieczorny posiłek kwituje długie przeżuwanie, po którym przychodzi czas na odpoczynek. I tak przez całą noc, aż do świtu.