„Patrzcie i podziwiajcie” - byk, prawie jak model na wybiegu, obraca głową prezentując ciekawe poroże. Na każdej tyce inna ilość odnóg, jak je nazywamy?

Na tyce prawej odnoga oczna, nadoczna, środkowa i na samej górze odnoga korony. W sumie pięć elementów. Gdyby tylko prawą stronę wziąć pod uwagę, byłby to dziesiątak niekoronny, bo tyka kończy się iglicą.

Przy ocenie wieńca podstawą do obliczeń jest jednak tyka bogatsza. Przyjrzyjmy się lewej stronie: odnoga oczna, nadoczna, środkowa i wreszcie korona. Nie jest to jednak zwykła korona, ale piękniejsza, zdobna w kolejne odnogi. Mamy siedem odnóg, a więc czternastak i to koronny!