Siedem, dziewięć, a może jest ich o wiele więcej? Ile sztuk liczy chmara, czyli jelenia grupa? Może być nawet kilkadziesiąt. Jeleni system społeczny oparty jest na matriarchacie. Podstawę stada zapewnia łania i jej kilka pokoleń potomstwa. Matka opiekuje się bowiem młodymi aż do trzeciego roku życia. Grupa rodzinna przyjmuje także zwierzęta samotne, a rodziny łączą się razem w jeszcze większe stada. Skład chmary nie jest czymś stałym. W tak licznej grupie jelenie przebywają aż do wiosny. Na przełomie maja i czerwca łanie oddalą się, aby wydać na świat kolejne potomstwo.