Zapewne wracał z polowania, powoli kierując się do miejsca odpoczynku. W dalszej drodze coś go jednak zaniepokoiło. Przystanął tuż przed naszym obiektywem, węszył i nasłuchiwał. Być może gdzieś w oddali wyczuł już obecność człowieka. Zdecydował bowiem o nagłej zmianie trasy.

Wilki są zwierzętami raczej nocnej aktywności - wyjaśnia profesor Henryk Okarma. W ciągu dnia odpoczywają, by wieczorem rozpocząć łowy. Ich tryb życia wynika z aktywności innych zwierząt, które są dla wilka pożywieniem. Poza tym w dzień łatwo spotkać w puszczy turystów, czy pracowników leśnych, wilk zaś unika człowieka.