Łanie i młode jelenie wygodnie rozłożyły się na miękkiej trawie. Nie wszystkim jednak dany jest nocny odpoczynek. Przewodniczka chmary, łania nazywana licówką, musi w tym czasie pełnić obowiązki wartownika. Nieustannie spaceruje, wyławiając z powietrza obce zapachy. Ustawione do góry uszy wychwytują nawet najdrobniejsze dźwięki. Każdy trzask gałęzi, spowoduje u niej niepokój, a to już pierwszy sygnał do ucieczki dla całego stada.