Głosy wydawane przez jelenie znają prawie wszyscy. A kto słyszał żubra? W okresie żubrzych godów dorosłe samce nie tylko toczą walki o krowy, ale też zaznaczają swą obecność dźwiękami. Głos żubra w czasie godów nie jest tak spektakularny, jak ryk jelenia. Król puszczy wydaje dość cichy, ale dźwięczny głos zwany chruczeniem. Trzeba jednak przyznać, iż rywalizacja o względy żubrzych niewiast dość rzadko kończy się poważną bójką. Choć widuje się byki poranione rogami konkurentów, a historia żubrzej obecności w puszczy zna nawet przypadki śmiertelne w wyniku takich miłosnych starć. Wiadomo jednak, iż jeśli do walki dochodzi to jest ona poprzedzona demonstracją siły - łamaniem gałęzi, a nawet wyrywaniem małych drzew. Żubry ryją racicami ziemię, oddają mocz i tarzają się w nasiąkniętej nim ziemi.

Fot. Marcin Zakrzewski/Puszcza.TV