Młode byki jelenia ostrożnie wchodziły na leśną ścieżkę. Głowę pierwszego z młodzieńców zdobi nietypowo tylko jedna tyka. Choć najczęstszą przyczyną braku jednego z poroży są obłamania, to przyczyn zniekształceń w budowie poroża jest wiele. Niesymetryczne wieńce, z nietypowo rosnącymi odnogami lub ich brakiem, mogą być efektem przebytych okaleczeń, chorób i pasożytów. Na wszelkie nieprawidłowości w budowie poroża ma także wpływ niedobór pokarmu, i oddziaływanie trudnych warunków atmosferycznych, na przykład silnych mrozów. Jelenie z nietypowym wieńcem nazywamy myłkusami.