W czasie zimy jelenie będziemy spotykać w coraz liczniejszych stadach. Zgrupowane w chmarach tworzą swego rodzaju rodzinę, w skład której wchodzą łanie (dorosłe samice), najmłodsze cielaki oraz szpicery - czyli młode samce (tzw. byczki w drugim lub trzecim roku życia). Przebywanie w chmarach przynosi jeleniom wiele korzyści. W porze zimowej są bowiem bardziej narażone na niebezpieczeństwo ze strony głodnych wilków, które w polują w watahach złożonych z ośmiu, a nawet dwunastu sztuk. W chmarze nie tylko łatwiej jest zachować czujność, ale także i ciepło.