Jelenie zasiedlają większą część lasów w Polsce. Występują w Puszczy Białowieskiej w Parku Narodowym a także w lasach gospodarczych na terenie nadleśnictwa Browsk, Białowieża i Hajnówka. Jeleń jest zwierzęciem strefy pogranicza lasu i stepu. W zwartych kompleksach puszczańskich nigdy nie był liczny. O wyborze środowiska w którym bytuje decyduje zmienność sezonowa. Wiosną jelenie lubią penetrować szuwary i łąki. Letnią oraz jesienną porą najczęściej przebywają w lasach liściastych z udziałem buka i dębu. Zimą zaś jelenie obierają sobie za ostoję drzewostany iglaste.