Choć wilki są aktywne w ciągu dnia, to jednak najczęściej polują wczesnym rankiem i o zmierzchu. Wówczas zabijają najwięcej ofiar. W poszukiwaniu pokarmu są w stanie pokonać w ciągu doby nawet 50 kilometrów!

Czynnikiem, który ogranicza aktywność watahy jest wysoka temperatura. Wilka nie spotkamy również w okolicach szlaków turystycznych. Częsta obecność człowieka jest bowiem dla nich sygnałem do jak najszybszego opuszczenia terenu. Aktywność wilka spada też po udanym polowaniu. Obfity posiłek sprawia, że wilk na jakiś czas zaszywa się w miejscach odpoczynku.