Jak w każdej rodzinie, również u jeleni są starsze, bardziej doświadczone osobniki i tak zwana młodzież (cielęta). Każda rodzina prowadzona jest też przez łanię, czyli samicę jelenia zwaną licówką. Tuż za nią zwykle idzie jej cielę oraz kolejne osobniki ze stada. Na licówce spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo chmary w tym także i byka (samca). Ona wyprowadza chmarę na żerowisko czyli na posiłek i za nią podąża też stado w razie ucieczki.

Teraz, w czasie zimowym u łań zapłodnionych podczas rykowiska trwa ciąża. Po około 230 dniach, a zatem maju i czerwcu przychodzą na świat młode. Najczęściej łanie rodzą jedno cielę a bardzo sporadycznie dwa. Opieka nad cielętami trwa do trzeciego roku życia potomstwa.