Dzisiejszej nocy ulewa silnie dawała się we znaki. W takich warunkach nie tylko ludzie szukają najlepszego schronienia. Zwierzęta żyjące w puszczy również zaszywają się w miejscach, które najlepiej zabezpieczą je przed kaprysami pogody.

Gdy wieje silny wiatr jelenie szukają miejsc z młodymi drzewami i krzakami osłaniającymi je przed podmuchem. Nieustanny szum i trzaski gałęzi w starodrzewiu powodują u nich ciągły niepokój. Nie są w stanie odróżnić efektów działania wiatru od realnego zagrożenia ze strony drapieżników. W dezorientację wprawiają je również wymieszane przez wiatr zapachy.

W czasie deszczu jelenie również unikają terenów otwartych. Odgłos spadających kropel i zmywane przez wodę zapachy sprawiają, że zwierzę bezpieczniej czuje się w głębi puszczy.