Działalność bobrów na puszczańskich rzekach przynosi wiele pozytywnych skutków, zwłaszcza po tak długim okresie pozbawionym opadów. Spowolniony nurt nawadnia okoliczne tereny, a rozlewiska przyciągają kolejne gatunki, poprawiając bioróżnorodność terenu. Wizyta bobra na rzece Łutowni nie jest niespodzianką. Zwierzęta wznoszą tu swoje budowle na wielu odcinkach tej uroczej, leśnej rzeki. Wezbranie wody na łąkach oraz zwiększenie liczebności płazów z pewnością ucieszy polujące w pobliżu orliki, a także zapewni idealne łowiska dla żurawi.