Błotniste, leśne tereny, to idealne miejsce do obserwacji dzikich zwierząt. Wystarczy dobrze ukryć się w leśnej gęstwinie, by móc obserwować kąpiele wielu mieszkańców puszczy. Z naturalnych kąpielisk chętnie korzystają zarówno dziki, jelenie jak i żubry.

Jeśli nawet nie uda nam się zastać zwierząt na miejscu, wiele informacji możemy odczytać z pozostawionych przez nie śladów. W miękkim terenie odciski racic widoczne są jak na dłoni. Ślady pozostawione przez dzika zawierają odbicie zarówno racic jak i raciczek (wyrostków rogowych znajdujących się powyżej racic). Widoczny odcisk raciczek odróżnia trop dzika od śladów jelenia. Ślady różnią się też wielkością w zależności od płci i wieku zwierzęcia. Trop odyńca ma długość 9 - 12 cm, zaś trop lochy jest krótszy i wynosi od 8 do 11 cm. Malutkie przy tym wydają się ślady warchlaków o długości zaledwie 4 cm.

Po tropach zorientujemy się nie tylko w gatunkach, płci i wieku bywalców babrzyska. Będziemy mogli także ocenić ilość przychodzących tu zwierząt. Doświadczony obserwator dostrzeże też zostawione w błocie kawałki sierści, które wypadły w trakcie tarzania.