Jelenia młodzież niechętnie przerwała zabawę w błocie. Stojąca pod drzewem licówka (przewodniczka stada), najwyraźniej dostrzegła w oddali coś niepokojącego. To do niej należy zapewnienie gromadzie bezpieczeństwa. Krótki sygnał i nie ma dyskusji, chmara musi natychmiast przenieść się w inne miejsce.

W promieniach słońca dostrzeżemy u uciekających młodych byczków miękki scypuł na porożu. Starsze jelenie już dawno go wytarły. U najmłodszych osobników zmiany w porożu następują jednak znacznie później.