Znalezienie bobrka trójlistkowego wymaga niemało wysiłku. Trzeba najpierw pokonać puszczańskie ostępy na styku olsów z mokrymi łąkami i przejść wśród wschodzących turzyc obficie zalanych wodą. Wówczas, brodząc po kostki w wodzie, jest szansa, że natkniemy się na tę niezwykłą roślinę. 

Bobrek trójlistkowy nie tylko pięknie kwitnie, ale jego potrójne liście znajdują ogromne zastosowanie w ziołolecznictwie. Działają wspomagająco przy leczeniu anemii, problemów z brakiem apetytu lub niestrawnością, a nawet posiada właściwości przeciwnowotworowe. 

W Polsce objęty jest częściową ochroną gatunkową, spotykany dość rzadko, do rozwoju potrzebuje bowiem okresowo zalegającej wody oraz otwartych, dobrze nasłonecznionych terenów. Zmiany klimatyczne, skutkujące obniżeniem poziomu wód gruntowych, sprawiają niestety, że jest on w odwrocie, a szczególnie tam, gdzie prowadzi się prace melioracyjne związane z osuszaniem terenów.