Uroczą parkę spotkaliśmy na pąkach kwiatowych śliwy. Każdy chyba rozpozna tych leśnych mieszkańców. Gile łączą się w pary na stałe i wyprowadzają od jednego do dwóch lęgów w ciągu roku. Jaja wysiaduje samica, a potomstwem opiekują się wspólnie. Należą do ptaków o spokojnym usposobieniu. W puszczy są raczej płochliwe i nie pozwalają na bliższy kontakt z człowiekiem.