Starsze byki zazwyczaj pierwsze zrzucają poroża. To oczywista szansa dla młodszych jeleni, by choć na chwilę porozpychać się w męskiej grupie. Swoje pięć minut miał dzisiaj ten waleczny dwunastak. Okazuje się jednak, że sprawny oręż to nie wszystko. Ci co nie mogą bronić się porożem, znakomicie radzą sobie racicami.