Okres godowy żubrów zaczyna się latem i trwa aż do października. W tym czasie zwierzęta łączą się w duże stada - do samic i ich młodych dołączają samce, zazwyczaj poruszające się po puszczy samotnie lub w grupach kawalerskich. 

Film doskonale ilustruje dymorfizm płciowy, charakterystyczny dla tego gatunku. Byki są znacznie potężniejsze od krów. Waga dorosłego samca waha się od 600 do ponad 900 kg, samicy zaś wynosi średnio od 300 do 600 kg. Różnicę budowy ciała i wysokości widać przede wszystkim w kłębie - najwyższym punkcie ciała żubra.

Dojrzewanie samic rozpoczyna się już w trzecim roku życia, jednak do pierwszych wycieleń dochodzi zazwyczaj rok później. Byki uzyskują gotowość płciową w podobnym wieku. Hierarchia obowiązująca w stadach nie pozwoli jednak młodym samcom na zbyt szybki udział w rozrodzie. Na swoją kolej będą musieli zaczekać jeszcze co najmniej kolejne trzy lata. Tymczasem do samic dołączają najsilniejsze byki, skutecznie odpędzając słabszych i młodszych rywali. Zdarza się, że samce o podobnej kondycji nie chcą zbyt łatwo oddać pola konkurentowi, a wówczas kończy się pokazem siły, a gdy i to nie rozwiąże konfliktu, to wreszcie i walką.

Jak widać nawet najpotężniejsze białowieskie żubry nie mają łatwo w zabieganiu o względy wybranki. Pozbycie się konkurencji stanowi dopiero połowę sukcesu. Kolejnym krokiem są jeszcze zaloty. Byk przymila się i „chruczy” zachęcająco do partnerki. Ta jednak na początku trzyma go jeszcze na dystans. Zdobycie zaufania zajmie mu kilka dni.