Niby tak prozaiczna czynność, jak rozmieszczanie  foto-pułapek, potrafi również dostarczyć sporo frajdy. Nie wystarczy przecież przypiąć kamery w dowolnym miejscu. Wątpliwy byłby sukces takich nagrań. Zwierzęta poruszają się po lesie sobie znanymi szlakami, a odkrywanie ich tajemniczych dróg bywa fantastyczną przygodą. Oprócz wiedzy o zwyczajach leśnych mieszkańców, przydaje się tu przede wszystkim uważne obserwowanie terenu i odczytywanie śladów, które zwierzęta po sobie zostawiają.

Rozchylona wysoka roślinność na łagodnym brzegu Łutowni stanowi jedną z tych cennych wskazówek. To szlak, który upodobały sobie chmary jeleni w drodze na pobliską polanę. Czasem zatrzymują się w rzece na dłużej, schładzając ciało w zimnej wodzie. Bywa jednak, tak jak dziś, że w błyskawicznym tempie pokonują utartą ścieżkę, rozpryskując na pożegnanie krople wody.