Cieple, słoneczne dni lipca sprawiają, że motyle chętniej opuszczają swoje kryjówki, wówczas łatwiej nawet o spotkanie z dość rzadkimi okazami. Do nich z pewnością należy osadnik wielkooki, którego dostrzegliśmy na turzycy drżączkowej - rośliny żywicielskiej stadium larwy. Cechą wyróżniającą, tego dość dużego motyla, są owalne plamy na skrzydłach. Wzór imituje oczy, co pozwala odstraszać potencjalnych drapieżników. 

Postać larwalna zimuje, w ciągu roku pojawia się tylko jedno pokolenie. Samiec od samicy nie różni się wyraźnie. W Polsce motyl objęty jest ochroną ścisłą, a występuje wyłącznie we wschodniej części kraju.