Ciężarne krowy z nastaniem wiosny oddalają się od stada, by w ukryciu urodzić młode. Mniej więcej po dwóch tygodniach od porodu, wracają do reszty, zapewniając sobie i cielakowi bezpieczną opiekę grupy.

Jedna z krów, która brodziła samotnie po kostki najprawdopodobniej także szykuje się już do porodu. Krowy z reguły nie oddalają się od stada. Chyba że ze względu na zły stan zdrowia, albo podeszły wiek nie mogą już nadążyć za zdrowymi zwierzętami.