Z lewej strony kadru obserwujemy ciężarną krowę, to już ostatnie dni przed zbliżającym się porodem. Za chwilę samica odłączy się od stada, by po kilku dniach wrócić z nowym potomkiem. Ciąża u żubrów trwa dziewięć miesięcy, zazwyczaj rodzi się jedno, rzadziej dwoje młodych. Dojrzałość płciową krowy osiągają w drugim, lub w trzecim roku życia.