Ostrożność jest jedną z najbardziej zauważalnych cech w zachowaniu puszczańskich roślinożerców.  U jeleni to wręcz najsilniej wykształcona zdolność, która gwarantuje im większe szanse na przeżycie. Jeśli jeleń zauważy coś nowego, zazwyczaj reaguje ucieczką. Wyjątkiem są młode, samotne osobniki, u których zwycięża nadmierna ciekawość i brak doświadczenia.

To właśnie w spotkaniach z młodymi warto więc zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza z młodymi łosiami. Gdy łoszak znajdzie się zbyt blisko zagrożenia, jego matka nie zawaha się przed atakiem.