Niewielkie stadko złożone z dwóch krów i czterech cielaków powróciło na znajome miejsca. Zastanawiający jest duży udział młodych w stosunku do dorosłych osobników. Najprawdopodobniej wynika z tego, że ciężarne krowy oddzieliły się chwilowo do stada, by urodzić młode. Bezpieczeństwo pozostawionej czwórki jest jednak zapewnione, wystarczą dwie dorosłe samice, aby skutecznie ochronić cielęta przed atakiem wilków. Podrostki również są już na tyle dojrzałe, aby nie pozostać bierne wobec drapieżników. Te pozornie ociężałe zwierzęta są niesłychanie sprawne, a zwłaszcza w chwilach zagrożenia wykazują się refleksem i zwinnością.