Dziki radośnie przebiegły polanę, pozwoliły jednak na krótką obserwację. Wataha najprawdopodobniej składa się z rocznych zwierząt, pochodzących z jednego miotu. Pozbawione już opieki mamy muszą polegać wyłącznie na własnych doświadczeniach. 

Wyraźnie odbudowuje się populacja dzików w Puszczy Białowieskiej. Całe szczęście, bo obecność tych zwierząt jest ważnym elementem leśnych ekosystemów. Dziki, buchtując glebę, sprzyjają odnawianiu się drzewostanów, a ich wszystkożerność sprzyja utrzymaniu higieny lasu.